• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Danh sách diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Trạng thái diễn đàn

Chủ đề
580
Bài viết
3,032
Thành viên
575
Thành viên mới nhất
White Bear

Bài viết hồ sơ mới nhất

GiA Sĩ wrote on frogkid's profile.
ưe
nguyentu wrote on RonDz's profile.
oong
Doanhbatduocem wrote on Dawkin's profile.
Jison wrote on Master's profile.
Edison wrote on Kenick's profile.
Ông có mua model RPG không tôi bán liên hệ fb.com/caubinh.info nè