• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Awards

Kho huy chương Nơi lưu trữ những thành tích mà bạn đã đạt được
NGƯỜI PHÁN XỬ
Huy chương cho thành viên tích cực hỗ trợ BQT trong việc thanh lọc diễn đàn
Total awarded: 2
Quản trị viên
Huy chương dành riêng cho những thành viên nằm trong bộ phận quản trị của diễn đàn
Total awarded: 3
TOP 1 cảm xúc
Huy chương dành cho thành viên đạt số lượng cảm xúc (reaction score) cao nhất
(Cập nhập hàng tuần)
Total awarded: 1
TOP 2 cảm xúc
Huy chương dành cho thành viên đạt số lượng cảm xúc (reaction score) cao nhất
(Cập nhập hàng tuần)
Total awarded: 1
TOP 3 cảm xúc
Huy chương dành cho thành viên đạt số lượng cảm xúc (reaction score) cao nhất
(Cập nhập hàng tuần)
Total awarded: 0
CG-Mapper
Mapper của CG Team
Total awarded: 1