• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Chia sẻ script

88
870

Plugins/Includes Mới

3
21
3
21

Textdraw/PSD Source Mới

9
48
9
48