• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Chia sẻ script

92
835
4
23

Textdraw/PSD Source Mới

10
52
10
52