1. Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không spam). Xem quy định tại đây !
    Dismiss Notice

IV

  1. IV-MP.EU

    0
    0
    (Chưa có bài viết nào)