• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

SA-MP.COM

7
9

Hãy giúp tôi

301
1.5K
301
1.5K

Thảo luận

28
129
28
129
20
79
3
10

Quảng cáo

33
105
33
105