• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

SA-MP.COM

Wiki SA-MP

12
18
12
18

Hãy giúp tôi Mới

255
1.4K
255
1.4K

Thảo luận Mới

26
122
26
122
19
72

Website & Forum Mới

3
7
3
7

Quảng cáo Mới

27
98
27
98