• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Vehicles

Xe máy

3
3
3
3

Xe đạp

0
0
0
0

Xe hơi

2
10
2
10

Máy bay

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RC models

0
0
0
0