• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Cộng đồng

Khu vực giao lưu, giao dịch, chia sẽ của các thành viên của máy chủ
There are no threads in this forum.