• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Gamemodes/Filterscripts

Trả lời
13
Lượt xem
965
Trả lời
10
Lượt xem
733
Trả lời
3
Lượt xem
148
Trả lời
8
Lượt xem
1K