• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Quảng cáo

Trả lời
0
Lượt xem
99
Trả lời
0
Lượt xem
59
Trả lời
5
Lượt xem
185
Trả lời
0
Lượt xem
200