• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Thông báo

Phát thông báo, tin tức, sự kiện,... từ thành viên CHOIGTA