• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Thủ thuật/Phần mềm hỗ trợ

Trả lời
2
Lượt xem
819
Trả lời
38
Lượt xem
2K