• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

GiA Sĩ

Các danh hiệu

  1. 1

    [CÚP] - KHỞI ĐỘNG

    Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được cúp này.