1. Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không spam). Xem quy định tại đây !
    Dismiss Notice

Tìm Chủ đề và Bài viết

  • Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).