1. Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không spam). Xem quy định tại đây !
  Dismiss Notice

Hướng dẫn Khởi chạy một máy chủ (Phần 1)

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi #Beer, 12/5/19.

 1. [​IMG]

  A. Bắt đầu
  Cài đặt máy chủ
  I. Chạy FXServer
  FXServer là tên của máy chủ CitizenFX ở phiên bản hiện tại. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn khởi chạy nó.
  Gặp sự cố khi chạy máy chủ của bạn? Xem các vấn đề máy chủ Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link.

  1. Windows

  • Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link hoặc phiên bản mới nhất
  • Hãy tạo một thư mục mới (ví dụ D:\FXServer)
  • Tải xuống bản master branch build mới nhất cho windows từ Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link
  • Giải nén nó ra bằng cách sử dụng các phần mềm giải nén như WinRAR hoặc 7-Zip
  • Sao chép cfx-server-data trong một thư mục mới nhưng không phải thư mục FXServer của bạn (git clone Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link server-data)
  • Tạo một server.cfg trong thư mục server-data của bạn. Bạn cần sao chép ví dụ cfg bên dưới vào tệp
  • Tạo license code trên Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link bằng tài khoản diễn đàn của bạn
  • Sử dụng license code trong server.cfg của bạn
  • Chạy máy chủ từ thư mục server-data (cd /d D:\FXServer\server-data) [D:\FXServer\run.cmd +exec server.cfg (từ một cmd window mới)]
  2. Linux
  • Tạo một thư mục mới (ví dụ: mkdir /home/username/server)
  • Tải xuống bản master branch build mới nhất cho Linux từ Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link (sao chép URL cho phiên bản máy chủ mới nhất và sử dụng wget <url> để tải xuống)
  • Giải nén bằng cách sử dụng cd path/to/server/folder && tar xf fx.tar.xz (bạn cần cài đặt xz, trên Debian/Ubuntu, thì sử dụng gói xz-utils)
  • Sao chép cfx-server-data trong một thư mục mới (không phải thư mục FXServer của bạn [ví dụ: git clone Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link /home/username/server-data])
  • Tạo một tệp server.cfg trong thư mục server-data của bạn (sao chép tệp server.cfg dưới đây)
  • Tạo license code trên Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link bằng tài khoản diễn đàn của bạn
  • Sử dụng license code trong server.cfg của bạn
  • Chạy máy chủ từ thư mục server-data (bash /home/username/server/run.sh +exec server.cfg)
  II. Các vấn đề chung
  1. Nếu bạn không nhận được "resources found" và thông báo "Failed to start resource", bạn đã không cài đặt "cd" vào đúng thư mục
  2. Nếu bạn gặp nhiều lỗi về citizen:/scripting/, bạn đã không sử dụng run.cmd
  3. Nếu không có gì xảy ra ngoại trừ "sending heartbeat",bạn đã không sử dụng run.cmd và bạn đã không cài đặt "cd" vào đúng thư mục
  4. Nếu không có resources bắt đầu và bạn không thể kết nối, bạn đã không bổ sung +exec
  5. Lỗi đơn khi khởi động (SIGSEGV, exception stack trace) không có vấn đề gì quá lớn và đừng biểu thị bất kỳ điều kiện lỗi nào
  6. "Couldn’t load resource sessionmanager", hãy gõ restart sessionmanager vào consele input. Đây là một cách giải quyết tạm thời và chỉ xảy ra sau khi cache được tạo ban đầu
  III. server.cfg
  Hãy xem ví dụ về server.cfg sau:

  PHP:
  # Bạn có thể không muốn thay đổi những điều này!
  # Chỉ thay đổi chúng nếu bạn đang sử dụng máy chủ có nhiều multiple network interfaces.
  endpoint_add_tcp "0.0.0.0:30120"
  endpoint_add_udp "0.0.0.0:30120"

  # Các resources này sẽ bắt đầu theo mặc định.
  start mapmanager
  start chat
  start spawnmanager
  start sessionmanager
  start fivem
  start hardcap
  start rconlog
  start scoreboard
  start playernames

  # Điều này cho phép người chơi sử dụng các plugin dựa trên scripthook như menu lambda.
  # Đặt cái này thành 0 để không cho phép scripthook..
  sv_scriptHookAllowed 1

  # Uncomment này để kích hoạt RCON. Hãy chắc chắn để thay đổi mật khẩu.
  #rcon_password changeme

  # Một danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy cho máy chủ của bạn.
  # Ví dụ:
  # - sets tags "drifting, cars, racing"
  # Hoặc:
  # - sets tags "roleplay, military, tanks"
  sets tags "default"

  # Đặt thông tin máy chủ và kết nối banner image url.
  # Kích thước ảnh không thành vấn đề, bất kỳ kích thước nào cũng sẽ hiển thị tốt.
  #sets banner_detail "http://url.to/image.png"
  #sets banner_connecting "http://url.to/image.png"

  # Đặt tên máy chủ của bạn
  sv_hostname "My new FXServer!"

  # Cấu hình lồng nhau!
  #exec server_internal.cfg

  # Tải biểu tượng máy chủ (định dạng PNG kích thước 96x96)
  #load_server_icon myLogo.png

  # các biểu tượng có thể được sử dụng trong các tập lệnh
  set temp_convar "hey world!"

  # Bỏ ghi chú dòng này nếu bạn không muốn máy chủ của mình được liệt kê trong trình duyệt máy chủ.
  #sv_master1 ""

  # Bạn muốn chỉ cho phép người chơi được xác thực với nhà cung cấp bên thứ ba như Steam?
  # Đừng quên Social Club cũng là nhà cung cấp bên thứ ba!
  #sv_authMaxVariance 1
  #sv_authMinTrust 5

  # Thêm hệ thống admins
  add_ace group.admin command allow # cho phép tất cả các lệnh
  add_ace group.admin command.quit deny # nhưng không cho phép quit
  add_principal identifier.steam:110000112345678 group.admin # thêm admin vào nhóm

  # Ẩn player endpointsi trong external log output.
  sv_endpointprivacy true

  # Giới hạn người chơi (phải từ 1 đến 32)
  sv_maxclients 32

  # License key cho máy chủ của bạn (https://keymaster.fivem.net)
  sv_licenseKey changeme
  Còn tiếp...​
   
  Eddie thích bài này.
 2. Khi khởi thì báo lỗi IP không được đăng kí FiveM ..( mả key không hoạt động)
   
 3. Hữu ÍCH! Đúng là Beer
   

Chia sẻ trang này