• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

TXD SYSTEM BANK NEW VERSION SAMP 0.3DL

szrankisz

New Member
12/1/21
1
1
3
Awards
0

(Edit lại code đã có sẵn tài nguyên nhé)

 
  • Like
Reactions: Dat_Borax