• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Bài viết mới

Trả lời
5
Lượt xem
78
HÃY GIÚP TÔI (Scripting) Xin Anti Surfly?
Trả lời
1
Lượt xem
88
Trả lời
4
Lượt xem
105