• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Bài viết mới

  • Đã khóa
  • Ghim lại
Diễn đàn Update log
Trả lời
15
Lượt xem
280
Trả lời
7
Lượt xem
40