CHƠI GTA - Cộng đồng GTA lớn nhất Việt Nam. Nơi giao lưu, chia sẽ kiến thức

Diễn đàn hoạt động liên tục 24/7 với tổng số lượng thành viên gần 500

Fanpage với hơn 2900 người thích và theo dõi. Cập nhập các tin tức và thường xuyên tổ chức các sự kiện chia sẽ code, psd, txd, và nhiều hơn nữa

Kênh Youtube thường xuyên chia sẽ những bản demo code được thực hiện bơi CG Team cùng các video thú vị của GTA

Máy chủ Discord được các nhân viên của CG Team hoạt động liên tục, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào bạn cần

Sub-forum "Chia sẻ script" với gần 100 thư mục gamemode, filterscript, psd, txd các loại

Sub-forum "Hãy giúp tôi" là nơi có thể được hỗ trợ bởi tất cả thành viên trên diễn đàn CG khi gặp vấn đề khó khăn

Sub-forum "Modding" với hơn 100 bản mod bao gồm: ENB, vũ khí, textures, clothes,...

Sub-forum "Quảng cáo" là nơi bạn giới thiệu đến mọi người về máy chủ bạn đang hoạt động

Website được xây dựng và phát triển bởi CG Team

Developter: #Beer